Fakta om Indien  Råd & Rejser  Erfaringsdeling Indien i Billeder

 Handel & Industri


Den Indiske befolkning
Den indiske befolkning består af et utal af racer, kulturer og etniske grupper.

Hvad der holder Indien sammen mod alle ods

Indien var og er en anomali i den forstand at et fælles Indien fra 47 og helt frem til i dag af eksperter er blevet spået en snarlig undergang. Den kulturelle, geografiske, kastemæssige, befolkningsmæssige og sproglige forskellighed er simpelt hen for stor til at det faktisk skulle kunne lade sig gøre.  (Kilde – bortset fra det religiøse argument: Ramachandra Guha: India after Ghandi)

Religion
Fra indiens sydspids Kanya Kumari til Himalayabjergene i nord - fra hele Afganistan i vest til Burma i øst finder vi Shivatempler. På godt og ondt er Indien først og fremmest bundet sammen af fælles fortællinger, overvejenede forvaltet og fortalt gennem den pan-indiske kaste, brahminerne.
Religion er således en hovedkonfliktakse samtidig med at den er bindemiddel i den Indiske diversitet.

Kabir
Indien har en gruppe af hellige mænd der altid har stået uden for systemet. Disse mænd har siden og med poeten og mystikeren Kabir haft både Muslimske og Hinduistiske tilhængere.
Kabir var en brahminsøn der blev opfostret af en fattig muslimsk væverfamilie.
Kabirs digte er på højde med shakespeare og synges den dag i dag fra mund til mund over hele indien af samfundets fattige.

Sirdi sai Baba
Overalt i Indien, dog især fra mellemindien, Maharastra ned til syd dyrkes den fattige helgen Sirdi Sai Baba. Sirdi var en muslimsk crossover helgen. Han dyrkes af den lille mand, hvad enten han er muslim eller hindu. Disse helgeners universelle sammenhænsskabende evne 

Sprog
Alle de forskellige kulturer kan kommunikere sammen v.hj.a. engelsk

Transport
Jernbanen forener Indien. Sammen med det engelske sprog er den englændernes gave til Inderne.
 
Bolleywood
Bolleywoodfilm er dyrket overalt i asien og især også i Pakistan. De fremstiller hovedsageligt den almindelige mands ønske om et liv i luksus og harmoni – især kommunal harmoni. Harmoni mellem kaster, kulturer og religioner.
 


Hinduerne
Kastesystemet

Andre befolkningsgrupper
Muslimer
Sikher
Kristne
Parsere
Stammefolk

 

Den indiske storfamilie
Køn & Kønsroller
Ægteskab

Løn & arbejdsforhold
Priser på dagligvarer

 

Etniske grupper

 2,5 % af jordens landareal huser 18% af jordens befolkning.
70% af befolkningen lever i ca 600.000 landsbyer.
5000 større byer huser de resterende 30%
 

Mere end 2000 etniske grupper
Persere - chandragupta Maurya
Makedonere - Alexanders inv
Kushan folket
Indoeuropæere
Arabere 7. Til 12. Årh
Afghanere
Tyrkere
Mogulerne 1500 tallet
Dravider
Negroider fra afrika isæri Kerala
Asiater fra øst
Fotos af alle disse racer
Også fotoer af klædedragterAlle reliioner repræsenteret
Fire sprogfamilier
Indoeuropæisk
Dravidisk
Austroasiatisk
Tibetoburmesisk

To helt selstændige grupper
Nihali i Maharastra
Burushaski i kashmir.

Yderligere kompleksitet pga kaster kultur, sociale uligheder, uddannelse
Kun Afrika overgår indien hvad angår kulturel og genetisk diversitet.
Further complexity is lent by the great variation that occurs across this population. 


Den oprindelige befolkning har, især for det sydlige Indiens vedkommende, bestået fortrinsvist af de mørke dravider. I Nordindien har billedet været racemæssigt mere broget allerede siden folkevandringer for 45.000 tusind år siden.
Den racemæssige mangfoldighed er yderligere blevet 'styrket' gennem de mange udefrakommende invasioner landet har lagt ryg til de sidste mange tusind år.

Det har gjort Indien til et land med en meget stor variation af gener.
Den indoeuropæiske folkevandring ca.1500 f.Kr. bragte gener Fra Kaukasusområdet til et Nordvestindien der sandsynligvis allerede var genetisk meget varieret.
I tiden omkring Buddha 600 f.Kr. var perserne på besøg. Hundrede år senere kom Alexander med hundredtusindvis af makedonere og grækere. En stor del af denne befolkningsgruppe bosatte sig permanent i NordIndien, der i de næste mange hundrede år styrede  I tiden omkring Kristi fødsel kom Kushanfolket, et europæisk folk der oprindelig havde slået sig ned i Kina, men nu var blevetvdrevet på flugt af Kineserne. Det folk besejrede de græske kongedømmer der styrede Nordvestindien og Afghanistan.

RACER - ETNISKE GRUPPER
I Indien opererer man ikke med begreber om racegrupper eller etniske grupper.
Kun stammefolk betragtes som særlige gruppe i samfundet.

Genforskere opdeler Indien i fire grundlæggende racer:
Kaukasoider - nordvestindien
Mongolider - nordøstindien
Australoider - sydindien
Negroider - Andamaerne
Den overvejende del af indiske befolkning er en blanding af de tre øverste racer.
Det giver i dag mening at tale om to grundracer i Indien. Disse racer blev til fra ca tre til fem tusind år siden. Det drjer sig om henholdsvis
Nordindere, indoarier og
Sydindere, dravider.
Nordinderne har flere indoerupæiske gener og sydinderne flere australoide gener.
Indo-Aryan 72%, Dravidian 25%, Mongoloid and other 3% (2000)

 

 

Befolkningstilsvækst

 


Andet mest befolkede land efter Kina. Overhaler Kina i 2025. Mere end en Sjettedel af hele verdens befolkning. 200 millioner flere indere end afrikanere.

BEFOLKNINGSTÆTHEDEN
Hvert tiende år afholdes en altomfattende og meget detaljeret folketælling; den seneste blev afholdt i 2001. Kun 48% kvinder, hvilket er næsten enestående i verden; det afspejler kvindernes hårde livsvilkår og befolkningens præference for drengebørn. Mange fødsler og dødsfald finder sted uden at blive registreret, men fødselshyppigheden blev ved folketællingen beregnet til 3% og den forventede middellevetid til 63 år (2003). I tiåret frem til 1991 var den årlige befolkningstilvækst 2,1% mod 1,8% i tiåret efter. Efter uafhængigheden har skiftende regeringer set befolkningsvæksten som et af landets store problemer, og familieplanlægningsprogrammer er forsøgt udbredt. Idéen om børnebegrænsning strider ikke grundlæggende mod hinduistiske leveregler, men programmerne har til gengæld vist sig vanskelige at gennemføre i fattige bondefamilier, som ofte har haft stærke ønsker om at forøge familiens arbejdsstyrke og dermed indkomstmuligheder. Midt i 1970'erne var reaktionerne på en nærmest militært organiseret sterilisationskampagne blandt fattige landarbejdere i Nordindien medvirkende til, at regeringen indførte undtagelsestilstand og efterfølgende måtte træde tilbage. Der har været en stigende erkendelse af, at landets befolkningsvækst først og fremmest er et fattigdomsproblem, og med en hastigt voksende middelklasse er den samlede fødselshyppighed jævnt faldende, især i Sydindien.

72% af inderne bor på landet og en stigende del bor i de 35 byer med mere end 1 mio. indb.; blandt dem er nogle af verdens største byer. De tre største byer, Mumbai, Kolkata og Delhi har tilsammen mere end 42 mio. indb. Mere end 15 mio. indere bor uden for landets grænser; mange har tæt kontakt med moderlandet og bidrager med investeringer og overførsler væsentligt til den indiske valutakasse.

Med en årlig gnsntl. indkomst på ca. 2800 kr. er den indiske befolkning i 2003 ikke længere blandt de absolut fattigste i verden. Tallet dækker over meget store forskelle, idet 270 mio. lever under den officielle indiske fattigdomsgrænse, mens op imod 300 mio. har en levestandard, der kan sammenlignes med europæeres. Andelen af befolkningen under den indiske fattigdomsgrænse er faldet fra 54% i 1972 til 26% i 2006.

De to uhyrer, forurening og overbefolkning
Fattigdom og overbefolkning går hånd i hånd.
Hvert år fødes der flere mennesker i Indien end i enhver anden nationni verden.
Da Indien vandt sin frihed i 1947 besod befolkningen kun af 350 millioner mennesker.
I dag, kun 60 år efter er befolkningen mere end tredoblet!
I 50erne var Indiens frugtbarhedsrate ca 6 børn per kvinde!
Den Indiske regering har siden begyndelsen af dens eksistens forsøgt at nedbringe denne rate. Målet var f.eks i firserne at nedbringe raten så den i år 2000 skulle være på 2,1. Det skete naturligvis ikke.

Dog er det lykkedes at bremse for fødslerne så Indien i dag trods alt er kommet ned på. 2,8. Med denne rate vil den ene milliard mennesker stadig vokse med hundredvis af millioner. I 2050 vil den indiske befolkning således nå 1,8 milliarder!

Det høje fødselstal er isoleret set Indiens største trussel, idet fremgangen for middelklassen på 250 millioner ledsages af en tilsvarende voksende menneskemængde af fattige der ikke er i stand til at opnå et liv over fattigdomsgrænsen.

Især den enorme og tilbagestående stat Uttar Pradesh har problemer med at kontrollere fødselsraten. Uttar Pradesh har i dag en befolkning der i størrlse svarer til Brasilien med en vækstrate på over 16%!

Maharastra har med sin befolkning på størrelse med Mexico en vækstrate på 10%.

Det er naturligvis den fattige uuddannede del af Indiens befolkning der får de mange børn, der nu pga bedre medicinale forhold overlever i en grad de ikke gjorde for 50 år siden.
Den indiske middelklasse har fulgt den overalt typiske tendens til at en middelklassefamilie får færre børn.
I 1952 iværksatte den indiske regering som de første i verden et fødselskontrolprogram, kaldet National Family Planning programme.
Dette forsøg knækkede i det mindste stigningstakten i fødselsraten.
Fra midten af tresserne og frem er brugen af kondomer tredoblet og fertilitetsraten er kommet ned på det halve.
Kinas succesfulde etbarnspolitik ville ikke under nogen omstændigheder kunnet gennemføres i Indien eftersom det indiske statsapparat er betydeligt svagere med langt mindre udøvende kraft end det kinesiske.
Dog havde Indien under Indira Gandhis undtagelsesstyrer noget af den militære muskuløsitet der skulle til for at nedbringe Indiens fertilitet.
Indira iværksatte tvangsterilasationer overalt i Indien. Den der blev steriliseret fik dog en ny transistorradio som kompensation.

 

 

Løn & priser

 


Løn
Daglejere på landet - er i up sikret 100 dage til 150 rps pr dag

Arbejdere ufaglærte: 350 rps

Håndværker: 500 rps
Doktor: 6000 pr dg

Sygeplejerske: 550

Taxichauffør: 2000
Tuc tuc: 1000

Buschauffør: 800
Selvejerbønder- kan tjene rigtig godt

En gennemsnitfamilie med to børn skal tjene minimum ? om måneden for at kunne leve et anstændigt liv.


 

 

Navngivning

 


Efternavnet angiver hvilken kaste og subkaste man tilhører.

Fornavnet gives i overensstemmelse med den tro at dette navns viberatoriske energi er med til at påvirke og forme hele personens liv. Derfor er indiske fornavnes betydning så at sige mantrisk ladede med positiv energi. Her er nogle eksempler:

Drengenavne
Aditya:sol - Akshay: udødelig - Bharat: universel monark - Chetan: lys - Devang: et med gud -Girish gud som bjerg -Vijay:triumf- Vikram: sejr - Anubhav: positiv erfaring -Vivek: skelneevne.
Pigenavne

er ofte genereret ud fra gudindenavne
Aditi:gudernes moder - Gitanjali: en digtsamlig -Shradha:tro- Karuna: barmhjertighed -Shanti:fred -Vandana: bøn - Tulsi: hellig plante i familie med basilikum - Lalita: gudinden Durga - Sushmita: smil
 

 

Aldersfordeling

 

 
Som mange 3. verdenslande, ungt land.

Mere end 50% er under 25.  Mere end 65 % er under 35.

2020
Gennemsnitsalder
Indien 29
Kina 35
Japan 48
 

 

Sprog

 

Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%, Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%, other 5.9%

Der tales en lang række forskellige sprog i Indien. Hindi er hovedsproget for 30% af befolkningen, og ud over det findes der 14 officielle sprog her i blandt  engelsk, hindi, urdu, tamilsk, bengalsk, telugu og marathi, gujarati og malayalam. I de større byer vil folk ofte tale tre sprog: hindi, deres lokaldialekt samt engelsk. Engelsk er et levn fra briterne, der koloniserede landet indtil 1947.
Engelsk er lingua franca . Tales af de fleste uddannede indere fra de tre øverste kaster. Engelsk er i dag, på trods af at hindi er det officielle sprog, meget imod sydindernes ønske, det vigtiste sprog for handel, politik og tværnational kommunikation i øvrigt.

 

 

Fattigdom & rigdom

 


En tredjedel af verdens fattige lever i Indien.
Arundthy Roy: 350 millioner fattige har fået det værre siden 89
Ca halvdelen af Indiens befolkning lever i fattigdom ud fra MPI's index der indrager følgende faktorer i udregningen: en families indkomst, børnedødelighed, ernæringstype, adgang til rent vand, sanitetsforhold, elektricitet, skoleforhold, adgang til brændsel til madlavning.

Ud fra disse fattigdomskriterier har flere af indiens fattigste stater større fattigdom end de fattigste stater i Afrika.

De fattigste stater i Indien er Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengalen.

I Uttar Pradesh lever alene lever ca 20% af Indiens fattige.

Allerhøjest fattigdom findes hos Indiens stammefolk, de såkaldt 'scheduael tribes'.
Her er ca 80% af befolkningen fattig!
Kun ca 30% af befolkningen har adgang til gode saitære forhold.
61 millioner børn i Indien er underernærede.
45% af indiens børn er undervægtige
De forhøjede fødevarepriser og inflationen er en andet kæmpeoroblem i forhold til brødfødelsen af Indiens fattigste.
I følge 'United Nations World Food Program (UNWFP)' får ca 350 millioner indere i dag kun dækket ca 80% af deres daglige fødevarebehov.
Another study that used a household income of $US2 a day as the poverty benchmark found that India not only has more poor people than sub-Saharan Africa, but also has a higher level of poverty. In India, 75.6 percent of the population, or 828 million people, live below the poverty line as compared to 72.2 percent, or 551 million people in sub-Saharan Africa.

 

Fattigdom og Fattigdomsgrænser
I følge Verdensbanken lever  433 millioner indere for under en dollar om dagen!
Mange forskellige kriterier for fattigdom.
The Planning Commission har vedtaget en fattigdomsgrænse der har skabt en del debat. Mange har decideret opfattet den som en provokation idet kommissionen har brugt metoder til at fastlægge denne grænsen som stammer fra 1970erne og altså derfor er totalt forældede.

Grænsen for fattigdom på landet går ved 26 rps.
Grænsen for fattigdom i byerne går ved 32 rps.

Denne grænse er efter mit skøn ikke en fattigdomsgrænse, men derimod en sultgrænse.
Denne grænsedefinition har imidlertid en fordel. Den minimerer den procentuelt satte befolkning man kan definere som fattige.

Middelklassen
Siden Rajev Ghandis reformationer der startede i 1985, e der vokset en middelklasse frem på 250 millioner lig med USA’s befolkning.

Nyrige og kulde
Det siger sig selv at de fleste i middelklassen tilhører kategorien nyrige, niveau ruche.
For den nyrige inder er kulde lig med velstand. Kulde er fint. Han skal have AC selv på toilettet.
At shatabdi er så usædvanlig kold som en fryser er et udslag af niveau ruche kulturen.
Børn af nyrige overnatter i deres bil med bilens AC tændt når der er power cut.

Nyrige taber ofte hurtigt deres rigdom fordi de bruger den ukritisk på show off. De mest berømte nyrige er de fattige landmænd hvis jord lige pludselig kom i vejen for en urbaniseringsproces. Denne jord stiger lige pludselig med faktir 100 og de bliver således som lottomillionærer hovedrige natten over.

Fra Plastic fantastic til ædelkitch
Denne middelkasse udvikling fra plastic fantastic til finkultur går rivende hurtigt.
I Sadar Bazar i agra kunne man for få år siden købe Charlie Chaplin i legemsstørrelse i plastic. Dårlig smag var en naturlig konsekvens af niveau riche fænomenet. I dag kan man i Gurgaon købe hvad jeg vil betegne som smagfuldt  kitch, ædelkitch.. Om 10 år den indiske middelklasse sandsynligvis have overhalet vores hvad finkulturel smag angår.

DE SUPER RIGE

I den anden ende af skalaen finder vi Indien nogle af verdens allerrigeste mennesker.
Indiens dollarmilliardærer har samlet set en rigdom der udgør 30% af landets bruttonationalprodukt! Det gør deres økonomiske magt tre gange større end i det land der ellers står for stor økonomisk ulighed, nemlig USA. I forhold til BRIK partneren Kina drejer det sig om en tidobling!
For ikke at tale om Indien dollarmillonærer der i antal langt overgår Europas.
Indiens financielle hovedstad Mumbai Findes der ud over de mange skyskrabere, symbolet på den nyrige middelklasse, over seks millioner slumbeboere ud af byens ca 20 millioner indbyggere.

MIDDELKLASSEN

DØDELIGHED
total population: 67.14 years
country comparison to the world: 160
male: 66.08 years
female: 68.33 years (2012 est.)
SYGDOMME
Major infectious diseases:
degree of risk: high
food or waterborne diseases: bacterial diarrhea, hepatitis A and E, and typhoid fever
vectorborne diseases: chikungunya, dengue fever, Japanese encephalitis, and malaria
animal contact disease: rabies
water contact disease: leptospirosis
note: highly pathogenic H5N1 avian influenza has been identified in this country; it poses a negligible risk with extremely rare cases possible among US citizens who have close contact with birds (2009)
 

 

Børn og barndom

 


Children under the age of 5 years underweight: 43.5% (2006)
country comparison to the world: 1
Indien rekord i børneunderernæring
Halvdelen af indiske børn underernæret

Problemet starter allerede under graviditeten hvor en stor del af de gravide mødre giver deres underernærede eller falsk ernærede tilstand videre til deres kommende børn.
Er underernærede eller falsk ernærede.

Børn & Børnebegræsning
I gamle dage gik overklassen ofte anderledes brutalt til værks. Daud Khan en mogul general slog med jævne mellemrum sine børn ihjel fuldt legalt.

Child rights organizations Right India har lavet en undersøgelse der viser at 20% børn bliver udsat for overgreb, især I hjemmet og skolen. 67% af disse overgreb er fysiske og resten af verbale.
Vi må gå ud fra at denne procentdel fordeler sig ujævnt og i overensstemmelse med de sociale forhold således at de fattige børn får endnu mere bank.

80% piger i alderen 10 til 14 deltager på lige fod med voksne i husholdningsarbejde i form af tøjvask, madlavning osv.

Unge
Kun 20% unge kvinder har deres egen bankkonto - unge mænd : 37%

 

 

Sygdom

 


Dødelighed
total: 46.07 deaths/1,000 live births
country comparison to the world: 50
male: 44.71 deaths/1,000 live births
female: 47.59 deaths/1,000 live births (2012 est.)
 

Køn og kønsroller

 


Kvindens rolle fra Vedatiden og frem til i dag
I vedisk tid var kvinder ikke så undertrykte som siden og op til i dag.
Sati, enkebrænding, forekom ikke:
 
Men du kvinde, rejs dig til de levendes verden.
Du dvæler hos en livløs, kom!
Du kan nu ægte den mand som griber din hånd.
 
Rigveda 10.18 - Begravelseshymne
 
Senere især efter islams invasion bliver kvinder udsat for massiv undertrykkelse.
Dog var Akbar for kønnenes ligeret. Akbar gjorde festen for en nyfødt datter og søn lige.

Brylluppet det eneste tidspunkt hvor en kvinde er I centrum, den eneste vigtige begivenhed.
Kvinden blev til en ejendom. Dog er kvinder ikke altid undertrykte i det indiske samfund.

Turister fra Danmark smiler for sig selv når de selv som 70årige på visaansøgningen skal opgive deres faders navn. Han har nemlig ofte været død i mange år.

Modergudinden lever på trods af patriarkkulturen

 
Indens kultur er i dag kvindeundertrykkende. Men i enhver Indisk mand sidder der en knap der gør ham til tilbeder af den guddommelige moder. Indiske mænd kan i dette mode sagtens tage mod ordrer fra kvinder som bl.a. Indira Ghandi, Benazir Bhutto og Sonia Ghandi, der faktuelt styrer Indien i dag. Broncealderen 1500 BC

Indien er et faderdomineret samfund der hviler på en stadig levende moderkultur. I Kerala var der matriakater. Når man drager op i Himalaya så øges kvindes magt og stilling des højere op man kommer.

Især den ældste gud Shiva, udtrykker sig gennem moderenergien i hans kones to aspekter som henholdsvis den frygtelige Kali og dæmondræberen Durga, en kvinde der afbildes ridende på en løve.  Enhver mandschauvinistisk Inder er således udstyret med en knap i baghjernen, der hvis den trykkes ind gør manden modtagelig over for en kvindes ordrer. Kvinder, kan i det øjeblik de forvandles til den Guddommelige moder let styre på alle niveauer af det Indiske samfund. Eksempler er Indira Ghandi og den nuværende de factoleder Somia Ghandi.Selv det muslimske Pakistan er ikke længere fra deres egen modergudindefortid at de har kunnet lade sig lede af en kvinde, nemlig Benazir Bhutto. I det muslimske mellemøsten ville det være utænkeligt med en kvinde som leder. Den pris en kvinde skal betale for at blive magtfuld er at hun bliver guddommeliggjort. Det er overvejende forbeholdt mundane at være sækulære ledere.

Bandit Queen

I hinduismen er der endvidere i modsætning til Buddhismen masser af eksempler påkvindelige helgener. Buddhismen har et problem med kønnenes spirituelle ligestilling, bl.a.fordi Buddhismen udvikledes af krigerkasten.
I følge Mannuchi har hun ingen interesser ud over blinde rutiner – ingen rolle ud over familiens ingen rolle I samfundet.
I retten tager det to kvinder for at matche en mands vidneudsagn.
Kan ikke læse og skrive. Eneste lekture for muslimske kvinder er Koranen og for hinduer Mahabaratha og Ramayana.

På khajurahotemplerne kan man aflæse en fuldkommen lighed mellem kønnene i forlængelse af Shiva Ardenarsvaris filosofi.

Slørets rolle
Tilsløring af kvinder var ikke brugt I Indien før mogulernes tid. Rajputternes kvinder blev dog tilsløret I en imitation af det muslimske aristokrati.
 
Braminkvinder var ikke tilslørede – Selv mange muslimske kvinder var ikke tilslørede
Dog var lavere socialt stillede muslimske kvinder strengt tilslørede.
Forskel på hindukvinder og muslimske kvinder er at hindukvinderne selv I dag gør alt for at ornamentere sig med guld og de muslimske kvinder det modsatte.
I muslimsk tradition guld mod evil eye.I Indien er der som helhed 933 kvinder for hver 1000 mænd.
Her overrsker Kerala med 1058 kvinder per 1000 mænd.

I den anden ende er den nordindiske stat  Haryna med en ratio på  861.

 Der er nok ingen tvivl om at den lave staus plus den accelerende medgift der kan ruinere familier med for mange giftemodne piger, gør at denne ratio er hjulpet på vej via aborter hvor især nyrige middelklasse indere forsøger at få en scanning af fosterets køn, hvorefter man i tilfælde af hunkøn får foretaget en abort.
Mændene
Kvinderne
 

 

Ægteskab

 


 
90% arrangerede i alt

75% arrangerede - 25% frivillige i storbyerne - på landet er alt arrangeret i overensstemmelse med kaster og økonomisk status.

Kærlighed plus arrangerede også udbredt ifølge min Indiske nationalguide Varun
Dog havde royale Rajputkvinder en vis status. De kunne nægte et arrangeret ægteskab

Verdens laveste skilsmissrate 1,1%


Hinduer, muslimer, kristne, forskellige ægteskabsritualer, shilla,

Læs mere om ægteskabet her

  

Begravelsesritualer

 

 

 

Hjem & familie

 


Hinduernes hjem
Hvert enkelt hjems intimsfære har et tempel. Poo(blomster) wallahen kommer hver dag med friske blomster som ofres på husalteret til især Laksmi og Ganesh. Dufte fra blomster og røgelsespinde renser hjemmet for dårlig karma og er med til sammen med code of good conduct at guderne velsigner hejmmet og dermed familien.

Meditative og religiøse ritualer er, selv om det moderne indiske hjems husalter har forvandlet sig til et fjernsyn der kører fra morgen til aften, stadig en naturlig del af det indiske dagligliv. Det er vanskeligt for os vantro vesterlændinge at forestille sig i hvor høj grad det Indiske liv bestemmes af religiøse og meditative ritualer og dette ofte med en lethed og humor som virker fremmed i forhold den alvor der omgiver kristne ritualer.

Den indiske familie
Den indiske familie, selv den moderne middelklassefamilie, er en storfamilie hvor tre generationer lever under samme tag. Der er en besynderlig mangel på generationskonflikt i indien - måske pga at selve kulturen er så vandt til at tolerere.
Det er stadig i høj grad bedsteforældrenes opgave at opdrage børnene. De videregiver kulturen i form af guder, mytiske og folkelige fortællinger. Kernefamilien bryder denne kulturkontinuitet når bedsteforældrene ikke længere er til stede sammen med børnene i et kulturfortællingsrum.
Den industrielle kernefamilie klipper på godt og ondt kulturbåndet der binder tilbage til fortiden.

Beklædning og dekorationer

Sari 5,57 cm langt klæde - stammer fra den græske toga - bragt af Alexander.

Punjabi dress - mere moderne og praktisk
Som mange steder i den tredje verden er det kvinderne der er mest traditionelt klædt på.
 

Mogulernes tyrkisk-persiske beklædning var unisex – tunika og turban
Amirerene -  Meget stærk brug af parfume selv deres heste var parfumerede
De mange natural oilbutikker man stadig kan finde i Indien stammer fra denne tids storforbrug

Den fattige befokning gik på Shah Jehans tid rundt uden tøj på.

Hinduerne gik som regel rundt med langt hår bundet op I en knude på siden af hovedet , som sadhuer I dag.


 

 

 


Generel information

Den indiske befolkning
Kastesystemet
Det politiske system
Indiens stater  
Landliv og landbrug
By & byliv i Indien

Indiens sprog
Indiens religioner

Uddannelse og videnskab
Sundhed og sygdom

Dyrelivet i Indien
Indiens flora

Indisk film, dans og musik

Indisk mad & drikke
Helligdage & festivaller
Indisk arkitektur
Økonomi & erhvervsliv
Medier i Indien
Transport og infrastruktur

Indiens ældre historie
Indiens moderne historie

Vejrforhold

Filosofiske strøtanker
& røverhistorier